Uputa za dobivanje potvrde o boravku u inozemstvu (carinske potvrde)


ZAPRIMAJU SE SAMO ORIGINALI ILI OVJERENI PRESLICI ISPRAVA.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA MOŽE BITI DRŽAVLJANIN RH ILI STRANAC KOJEM JE U RH ODOBREN PRIVREMENI BORAVAK.

Potrebne isprave:

1. POPUNJEN I POTPISAN ZAHTJEV

2. PUTOVNICA

3. ISPRAVA KOJA DOKAZUJE ADRESU U JAPANU

4. DOKAZ O NEPREKIDNOM BORAVKU U jAPANU OD NAJMANJE 1 GODINE PRIJE PRESELJENJA U RH

5. DOKAZ O PREBIVALIŠTU (ZA STRANCE, PRIVREMENOM BORAVKU U HRVATSKOJ).

6. PRISTOJBA OD 50 USD tar. br. 80 Zakona o upravnim pristojbama

O POVLASTICI ODLUČUJE CARINARNICA PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA.

ROK OD 12 MJESECI ZA KORIŠTENJE POVLASTICE RAČUNA SE OD DATUMA PRESELJENJA U REPUBLIKU HRVATSKU.