Ovjera potpisa u veleposlanstvu


Za ovjeru potpisa u Veleposlanstvu nužna je osobna prisutnost stranke čiji se potpis ovjerava i original njezine važeće hrvatske putovnice, ili original važeće hrvatske osobne iskaznice. Pristojba za ovjeru iznosi 11 USD u JPY po potpisu.
U nedostatku originala važeće hrvatske putovnice, ili važeće hrvatske osobne iskaznice, ovjeru potpisa molimo zatražite pred javnim bilježnikom (notary public), a zatim nadovjeru međunarodnim pečatom Apostille u u MVP Japana ili Republike Koreje.