Tokyo, 24. siječnja 2017.

Akreditacija turističkih agencija u sezoni 2017.

Zainteresirane turističke agencije i tour-operatori mogu podnijeti prijavu za akreditaciju za posredovanje u podnošenju zahtjeva i ishođenju viza u svrhu turističkog posjeta Republici Hrvatskoj u sezoni 2017. Zahtjevi za akreditaciju primaju se u razdoblju od 15. siječnja do 15. ožujka 2017. godine te izdana akreditacija vrijedi do 15. ožujka 2018. godine. Za dodatne informacije o postupku akreditacije obratite se Veleposlanstvu RH u Tokiju. Turističke agencije i tour-operatori koji nisu akreditirani ne mogu posredovati u postupku ishođenja viza.