Tokyo, 15. veljače 2018.

Akreditacija turističkih agencija u sezoni 2018. za posredovanje u postupku izdavanja viza

Zainteresirane turističke agencije i tour operatori mogu podnijeti prijavu za akreditaciju za posredovanje u podnošenju zahtjeva i ishođenju viza. Akreditacije se izdaju isključivo za posredovanje u ishođenju viza u svrhu turističkog posjeta Republici Hrvatskoj i vrijede 3 godine od dana izdavanja. Za dodatne informacije o postupku akreditacije predstavnici zainteresiranih agencija i tour operatora mogu se obratiti Veleposlanstvu RH u Tokiju.

Turističke agencije i tour operatori koji nisu akreditirani ne mogu posredovati u postupku ishođenja viza.